CFD Cổ phiếu Hồng Kông

Giao dịch các công ty lớn nhất Hồng Kông và Trung Quốc được niêm yết

Mở Tài khoản Thật

Truy cập CFD cổ phiếu châu Á thông qua MT4

Vantage FX tự hào cung cấp cho khách hàng quyền truy cập 50 công ty lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông thông qua CFD cổ phiếu có đòn bẩy.

Bằng việc cung cấp cho khách hàng danh sách các công ty lớn nhất Hồng Kông và Trung Quốc, kể cả các khách hàng giao dịch thủ công hay tự động đều có thể tận dụng các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cho tất cả các xu hướng, tất cả đều thông qua MT4.

Và bạn cũng có thể kiểm soát chi phí giao dịch của bạn ở mức tối thiểu, CFD chứng khoán có đòn bẩy của chúng tôi là một trong những sản phẩm giao dịch có mức phí thấp nhất thị trường, chỉ từ 50 HKD hoặc 0.25% giá trị giao dịch (nếu mức phí lớn hơn 50 HKD) trên mỗi lần giao dịch.

Mua và Bán 50 công ty lớn nhất Hồng Kông được niêm yết

Giao dịch những công ty lớn nhất được niêm yết trân sàn chứng khoán Hồng Kông với CFD cổ phiếu của chúng tôi.

Tất cả CFD cổ phiếu của Vantage FX được cung cấp với đòn bẩy 20:1, vì thế bạn có thể bắt đầu giao dịch với chỉ một ít tiền ký quỹ ban đầu. Và với cả cả lệnh bán hay lệnh mua, đều có rất nhiều cơ hội để bạn kiếm tiền.

Giao dịch với đòn bẩy

20:1

Mua và bán
CFD cổ phiếu

Trade with some of the lowest commissions in the industry

Với hoa hồng từ 6$ trên mỗi lệnh giao dịch, chúng tôi mang đến một trong những mức hoa hồng thấp nhất toàn thị trường giao dịch CFD cổ phiếu.

Và, bạn có thể tiếp cận CFDs cổ phiếu của chúng tôi trực tiếp từ nền tảng MT4/MT5, vì thế ngay cả khi bạn giao dịch thủ công hay giao dịch bằng EA, bạn đều có thể tận dụng những cơ hội từ biến động trên thị trường chứng khoán.

Phí hoa hồng chỉ từ

6$

trên mỗi giao dịch

Giao dịch 50 CFD cổ
phiếu Hồng Kông

Ví dụ về hoa hồng CFD cổ phiếu Hồng Kông

1 Nếu bạn mua 100 CFD cổ phiếu của Tencent (700) tại mức giá 320HKD/cố phiếu, hoa hồng là 320HKD*100*0.25%=80 HKD (sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của tài khoản bạn).

Nếu giá tăng lên 350HKD/cổ phiểu và khi bạn đóng lệnh (nghĩa là bán đi 100 Tencent), hoa hồng là 350 HKD*100*0.25%=87.5 HKD (sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của tài khoản bạn).

Tổng cộng hoa hồng là 167.5HKD, lợi nhuận trước khi bị trừ hoa hồng là (350-320)*100 = 3000 HKD và lợi nhuận sau khi bị trừ đi tiền hoa hồng là 3000 - 167.5 = 2,832.5 HKD (sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của tài khoản bạn).

2 Nếu bạn bán 1000 CFD cổ phiếu Ngân hàng Trung Quốc ở giá 3 HKD/ cổ phiếu, hoa hồng được tính là 3HKD*1000*0.25% = 7.5 HKD. Vì hoa hồng tối thiếu là 50 HKD, hoa hồng bị tính là 50 HKD (sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của tài khoản bạn)

Nếu giá giảm xuống 2 HKD/cổ phiếu và khi bạn đóng lênhj (nghĩa là mua lại 1000 cổ phiếu Ngân hàng Trung Quốc), hoa hồng được tính sẽ là 2 HKD*1000*0.25% = 5 HKD. Vì hoa hồng tối thiếu là 50 HKD, hoa hồng bị tính là 50 HKD (sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của tài khoản bạn).

Tổng cộng phí hoa hồng là 100 HKD, lợi nhuận trước phí hoa hồng là (3-2)*1000 = 1000 HKD và lợi nhuận sau phí hoa hồng là 1000 - 100 = 900 HKD (sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của tài khoản bạn)

Chi tiết CFDs Cố Phiếu Hồng Kông

Mã Cố phiếu Mô tả Ví dụ giá Số chữ số
thập phân
Mức đóng lệnh Giá trị 1 lô Loại tiền
ký quỹ
Khối lượng tối
thiểu trên mỗi click
Khối lượng tối
đa trên mỗi click
Khoảng cách
khối lượng
Yêu cầu
ký quỹ
Giờ giao dịch
(giờ HongKong)
TENCENTTENCENT HKEx-700
TENCENT
267.400 3 0 100 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CCBCCB HKEx-939
CCB
6.060 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
AIAAIA HKEx-1299
AIA
60.500 3 0 200 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CNOOCCNOOC HKEx-883
CNOOC
14.100 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
PINGANPINGAN HKEx-2318
PING AN
71.750 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
ICBCICBC HKEx-1398
ICBC
5.130 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
HANGSENGHANGSENG HKEx-11
HANG SENG BANK
205.600 3 0 100 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
BOCHKBOCHK HKEx-2388
BOC HONG KONG
34.150 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CITICCITIC HKEx-267
CITIC
11.500 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CKHCKH HKEx-1
CKH HOLDINGS
81.700 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SHKPPTSHKPPT HKEx-16
SHK PPT
105.200 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
BOCBOC HKEx-3988
BANK OF CHINA
3.240 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
UNICOMUNICOM HKEx-762
CHINA UNICOM
8.760 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SANDSCNSANDSCN HKEx-1928
SANDS CHINA LTD
33.050 3 0 400 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
OVERSEASOVERSEAS HKEx-688
CHINA OVERSEAS
22.500 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
HKEXHKEX HKEx-388
HKEX
197.100 3 0 100 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
MTRMTR HKEx-66
MTR CORPORATION
39.200 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
TOWNGASTOWNGAS HKEx-3
HK & CHINA GAS
14.860 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CLPCLP HKEx-2
CLP HOLDINGS
87.650 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CKASSETCKASSET HKEx-1113
CK ASSET
54.400 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
BANKCOMMBANKCOMM HKEx-3328
BANKCOMM
5.520 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
GALAXYENTGALAXYENT HKEx-27
GALAXY ENT
42.650 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
COUNTYGARDCOUNTYGARD HKEx-2007
COUNTRY GARDEN
8.000 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SINOPECSINOPEC HKEx-386
SINOPEC CORP
6.600 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
RESLANDRESLAND HKEx-1109
CHINA RES LAND
23.900 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
HENDERSONHENDERSON HKEx-12
HENDERSON LAND
37.300 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CKICKI HKEx-1038
CKI HOLDINGS
60.350 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SWIREPROPESWIREPROPE HKEx-1972
SWIREPROPERTIES
27.000 3 0 200 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
WHARFREICWHARFREIC HKEx-1997
WHARF REIC
49.300 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CMBANKCMBANK HKEx-3968
CM BANK
28.250 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
PETROCHINAPETROCHINA HKEx-857
PETROCHINA
5.900 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SHENZHOUSHENZHOU HKEx-2313
SHENZHOU INTL
82.950 3 0 100 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CHINALIFECHINALIFE HKEx-2628
CHINA LIFE
16.620 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
GEELYGEELY HKEx-175
GEELY AUTO
12.960 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
POWERASSETPOWERASSET HKEx-6
POWER ASSETS
53.200 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
ABCABC HKEx-1288
ABC
3.510 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CHINAGASCHINAGAS HKEx-384
CHINA GAS HOLD
20.900 3 0 200 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
LONGFORLONGFOR HKEx-960
LONGFOR GROUP
17.340 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
NEWWORLDNEWWORLD HKEx-17
NEW WORLD DEV
9.930 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
CSPCPHARMACSPCPHARMA HKEx-1093
CSPC PHARMA
15.000 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
MENGNIUMENGNIU HKEx-2319
MENGNIU DAIRY
22.650 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SUNARTSUNART HKEx-6808
SUNART RETAIL
9.290 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
RESBEERRESBEER HKEx-291
CHINA RES BEER
27.050 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
ANTASPORTSANTASPORTS HKEx-2020
ANTA SPORTS
35.350 3 0 1000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
WHGROUPWHGROUP HKEx-288
WH GROUP
5.970 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SUNNYOPTICSUNNYOPTIC HKEx-2382
SUNNY OPTICAL
66.200 3 0 100 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
PRADAPRADA HKEx-1913
PRADA
24.250 3 0 100 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
SINOLANDSINOLAND HKEx-83
SINO LAND
13.800 3 0 2000 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h
TECHTRONICTECHTRONIC HKEx-669
TECHTRONIC IND
41.050 3 0 500 HKD 1 100 1 5% Monday-Friday
9:30-12h;13h-16h

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

  • Đăng kí

    Chọn loại tài khoản và hoàn thành đăng kí của bạn.

  • Nạp rút

    Nạp và rút tiền từ tài khoản của bạn thông qua các phương thức nạp rút đa dạng.

  • Giao dịch

    Tiếp cận hơn 180 công cụ giao dịch với tất cả các loại tài sản trên MT4/MT5.

MỞ TÀI KHOẢN THẬT