• Thời gian nạp tiền: 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020
 • Thời gian giao dịch: 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020
Giải thưởng

Tiki Coupon *500,000 VND

 • Tổng tiền nạp : 500-999 USD
  Khối lượng giao dịch : 10 Lots*Chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam
Giải thưởng

Tiki Coupon *1,000,000 VND

 • Tổng tiền nạp : 1,000-1,999 USD
  Khối lượng giao dịch : 20 Lots*Chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam
Giải thưởng

JBL T450BT Bluetooth*

 • Tổng tiền nạp : 2,000-4,999 USD
  Khối lượng giao dịch : 30 Lots*Chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam
Giải thưởng

Tai nghe Airpod 2 NB166*

 • Tổng tiền nạp : 5,000-9,999 USD
  Khối lượng giao dịch : 120 Lots*Chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam
Giải thưởng

Apple iPad Air 10.5 Wifi 256GB*

 • Tổng tiền nạp : 10,000-19,999 USD
  Khối lượng giao dịch : 350 Lots*Chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam
Giải thưởng

iPhone 11 128GB*

 • Tổng tiền nạp : 20,000 USD or above
  Khối lượng giao dịch : 500 Lots*Chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam

Tham gia cùng chúng tôi
Chào năm mới 2020