01 THÁNG 07 NĂM 2020 ĐẾN
NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2020

 • PIN SẠC DỰ PHÒNG
  10.000MAH AVA TS-D151
  YÊU CẦU
  TỔNG NẠP $500-$1,999
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 2 LOTS

 • LOA BLUETOOTH ESAVER
  S12B-2SPEAKER
  YÊU CẦU
  TỔNG NẠP $2,000-$4,999
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 6 LOTS

 • TAI NGHE BLUETOOTH
  JBL T500BT
  YÊU CẦU
  TỔNG NẠP $5,000-$9,999
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 15 LOTS

 • ĐỒNG HỒ G-SHOCK
  GA-140-1A4DR
  YÊU CẦU
  TỔNG NẠP $10,000-$19,999
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 30 LOTS

 • ĐỒNG HỒ TISSOT /
  ĐỒNG HỒ CALVIN KLEIN
  YÊU CẦU
  TỔNG NẠP $20,000 HOẶC HƠN.
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH 60 LOTS

* Hình ảnh này chỉ dành cho quảng cáo.

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ
THAM GIA KHUYẾN MÃI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI.

 • Ưu đãi này dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại (mở tài khoản bổ sung), nạp tiền trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến 31 tháng 7 năm 2020 (Thời Gian Nạp Tiền).
 • Ưu đãi này dành cho các tài khoản STP và ECN hợp lệ.
 • Ưu đãi này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 • Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng quốc tịch Việt Nam.
 • Chỉ những lệnh đóng của FX, Vàng, Bạc và Dầu là được tính cho khuyến mãi này.
 • Quá trình xem xét và trao giải sẽ được thực hiện trong ngày 30 tháng 9 năm 2020.Nếu thời gian nói trên kết thúc, khách hàng sẽ từ bỏ quyền nhận giải thưởng.
 • Ưu đãi này có thể được rút lại bất cứ lúc nào VANTAGE FX muốn và việc trao giải đến tài khoản đủ điều kiện là tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHUYẾN MÃI,
NẠP TIỀN VÀ NHẬN GIẢI THƯỞNG

 • * Vui lòng điền chi tiết tất cả các cột với đầy đủ thông tin để đổi thưởng

TIN TỨC SAU VÀ KHUYẾN MÃI