Forex Trading Calculators

Trade with precision using our range of calculators

open live account

VAntage FX Forex Calculators

Make smarter trading decisions and find key price levels by taking advantage of the Vantage FX Forex calculators.

All values are calculated in real-time based on live market prices.

 • Margin Calculator
 • Profit Calculator
 • Swap / interest Calculator
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
*The calculated results are only reference values.
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
*The calculated results are only reference values.
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
Please fill in the correct information
*The calculated results are only reference values.
*Please note that interest values can change frequently. Please refer to your trading platform for exact values.

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

 • Đăng kí

  Chọn loại tài khoản và hoàn thành đăng kí của bạn.

 • Nạp rút

  Nạp và rút tiền từ tài khoản của bạn thông qua các phương thức nạp rút đa dạng.

 • Giao dịch

  Tiếp cận hơn 300+ CFD công cụ giao dịch với tất cả các loại tài sản trên MT4/MT5.

MỞ TÀI KHOẢN THẬT