Rút tiền

Rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn tại Vantage FX

MỞ TÀI KHOẢN THẬT

Rút tiền như thế nào

Khách hàng có thể rút tiền online bằng cách đơn giản đăng nhập vào khu vực khách hàng Vantage FX và lựa chọn mục Rút tiền từ Menu

Đăng nhập khu vực khách hàng

Các lưu ý trước khi làm lệnh rút tiền

 • Vantage FX không tính bất kỳ khoản phí nội bộ nào đối với tiền nạp hoặc tiền rút. Tuy nhiên, xin lưu ý các khoản thanh toán đến và từ các tổ chức ngân hàng ở nước ngoài có tốn phí chuyển khoản trung gian từ một trong hai bên độc lập với Vantage FX. Bất kỳ khoản phí như vậy sẽ là trách nhiệm của khách hàng. Vui lòng đảm bảo bạn đọc đầy đủ Điều khoản & Điều kiện giao dịch và Biểu phí.
 • Do luật AML / CTF, Vantage FX không thể gửi tiền cho bên thứ ba. Tất cả tiền rút từ tài khoản của bạn phải được chuyển đến tài khoản ngân hàng có cùng tên với tài khoản giao dịch Vantage FX của bạn.
 • Tất cả các yêu cầu rút tiền được xử lý từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 7 giờ tối (AEST). Yêu cầu nhận được sau 7 giờ tối sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Xin lưu ý rằng thời gian ngân hàng ngưng giao dịch của chúng tôi là 4 giờ chiều (AEST) và các khoản tiền rút được xử lý sau thời gian này sẽ không rời khỏi tài khoản ngân hàng của chúng tôi cho đến ngày làm việc tiếp theo.
 • Tất cả các yêu cầu rút tiền được xử lý theo nguồn tiền gốc nộp vào. Ví dụ, bạn nạp tiền thông qua Thẻ ghi nợ / Thẻ tín dụng; sau đó bạn thực hiện một yêu cầu rút tiền. Số tiền được trả ngược vào Thẻ ghi nợ / Thẻ tín dụng mà bạn đã nộp trước đó, số tiền rút về tối đa bằng số tiền nạp vào từ hình thức đó. Tất cả các khoản lợi nhuận sẽ được yêu cầu rút về tài khoản ngân hàng cùng tên với tài khoản giao dịch của bạn.
 • Chỉ có thể sử dụng rút tiền về Thẻ Ghi nợ / Thẻ tín dụng bằng số tiền nạp bằng Thẻ ghi nợ / Thẻ tín dụng.
 • Việc hoàn tiền về Thẻ ghi nợ / Thẻ tín dụng có thể mất từ ​​3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày xử lý xuất hiện trên bảng sao kê của bạn.
 • Tất cả các yêu cầu rút tiền ban đầu phải được xác minh về an toàn và bảo mật bằng cách cung cấp bảng sao kê ngân hàng; trong đó bao gồm thông tin chủ tài khoản và chi tiết ngân hàng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận tiền nạp hoặc rút tiền được thực hiện dưới một tên khác với tài khoản giao dịch đã đăng ký.
 • Chuyển tiền điện tử quốc tế mất phí tối thiểu 20 đơn vị tiền tệ cơ sở tài khoản của bạn, tức là 20 AUD. Vantage FX sẽ khấu trừ khoản phí này từ số tiền rút trước khi gửi vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn về bất kỳ khoản phí nào họ có thể tính phí cho các dịch vụ mà họ cung cấp.
 • Khách hàng thừa nhận rằng Vantage FX không đảm bảo thu hồi giao dịch tài chính trong mọi trường hợp và Vantage FX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do cung cấp chỉ dẫn hoặc chi tiết ngân hàng không chính xác.
 • Khách hàng chấp nhận rằng họ có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về (các) nguồn tiền gửi và / hoặc tài sản của Khách hàng nói chung khi xử lý yêu cầu rút tiền và đồng ý cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho Vantage FX. Vantage FX có quyền từ chối xử lý yêu cầu rút tiền khi Khách hàng không cung cấp tất cả thông tin bắt buộc và / hoặc khi Vantage FX có những lo ngại hợp lý rằng việc đó có thể dẫn đến vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố và các quy định (Luật AML / CTF).
 • Vantage FX bảo lưu quyền từ chối xử lý yêu cầu rút tiền nếu có lý do hợp lý để tin rằng tài khoản giao dịch có thể chuyển thành số dư âm sau khi yêu cầu rút tiền được xử lý.
 • Vantage FX có quyền từ chối yêu cầu rút tiền nếu tài khoản giao dịch phải chịu một cuộc điều tra thu phí.
 • Vantage FX không thể đảm bảo thu hồi giao dịch tài chính do thông tin không chính xác do khách hàng cung cấp và mọi tổn thất phải chịu sẽ là trách nhiệm của khách hàng.

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

 • Đăng kí

  Chọn loại tài khoản và hoàn thành đăng kí của bạn.

 • Nạp rút

  Nạp và rút tiền từ tài khoản của bạn thông qua các phương thức nạp rút đa dạng.

 • Giao dịch

  Tiếp cận hơn 180 công cụ giao dịch với tất cả các loại tài sản trên MT4/MT5.

MỞ TÀI KHOẢN THẬT