Legal Terms & Documents | Vantage FX

Dokumen Undang-Undang

Peringatan Amaran Umum

Maklumat dalam laman web ini adalah bersifat umum dan mungkin mengandungi nasihat yang tidak berdasarkan objektif peribadi, keadaan kewangan atau keperluan anda. Sehubungan dengan itu, anda harus mempertimbangkan berapa sesuainya nasihat (jika ada) tersebut dengan objektif, keadaan kewangan dan keperluan anda sebelum bertindak atas nasihat tersebut.

Terma penggunaan

Maklumat dalam laman web ini telah disediakan menurut undang-undang Australia dalam pembekalan barangan dan perkhidmatan. Notis ini dan maklumat dalam laman web ini dan semua perkara yang berkaitan dengannya ditadbir dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang yang digunakan di Negeri New South Wales dan Komanwel Australia ("Undang-undang Australia"). Maklumat ini mungkin tidak memenuhi undang-undang negara lain. Ia tidak diarah oleh orang dari negara lain dan tidak boleh digunakan oleh orang di mana-mana negara selain daripada Australia. Maklumat di laman web ini adalah yang terkini pada tarikh penerbitan tetapi mungkin tertakluk kepada perubahan.

Sila pastikan anda membaca terma penuh penggunaan laman web ini yang mana tersedia dengan menekan di sini..

Pengendalian Pertikaian

Untuk memudahkan rujukan, kami juga telah membuat halaman berasingan untuk pengendalian pertikaian. Jika anda mempunyai sebarang pertikaian dengan Vantage FX di mana-mana peringkat, sila rujuk halaman pengendalian kami..

Terma & Syarat Promosi Jualan

Untuk melihat Terma & Syarat semua Promosi jualan, sila tekan sini.

Terma & Syarat Transaksi

Untuk melihat Terma & Syarat Transaksi kami dan Jadual Yuran untuk deposit dan pengeluaran,tekan sini.

Fast & Easy Account Opening Start Now!  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

Vantage International Group Limited is regulated by CIMA.

Important

You may prefer to apply for an account with our Australian Regulated Entity – Vantage Global Prime Pty Ltd.
Vantage Global Prime Pty Ltd – an ASIC regulated entity offers additional regulatory protections and safeguards that will not apply when opening account under our Cayman Islands regulated entity. These safeguards include restricted leverage, negative balance protection, a mandatory 50% margin close out rule, client money protection under ASIC Client Money Reporting Rules 2017 and access to an external dispute resolution body – the Australian Financial Complaints Authority (AFCA). Click here to open an account with Vantage Global Prime Pty Ltd.
Alternatively, you can continue with your current application under our CIMA regulated entity.

CONTINUE
Forex Promotions

Open a live account today to gain exclusive access to our 8 Forex Promotions. 

Find out more.