Legal Terms & Documents | Vantage FX

Dokumen Undang-Undang

Peringatan Amaran Umum

Maklumat dalam laman web ini adalah bersifat umum dan mungkin mengandungi nasihat yang tidak berdasarkan objektif peribadi, keadaan kewangan atau keperluan anda. Sehubungan dengan itu, anda harus mempertimbangkan berapa sesuainya nasihat (jika ada) tersebut dengan objektif, keadaan kewangan dan keperluan anda sebelum bertindak atas nasihat tersebut.

Terma penggunaan

Maklumat dalam laman web ini telah disediakan menurut undang-undang Australia dalam pembekalan barangan dan perkhidmatan. Notis ini dan maklumat dalam laman web ini dan semua perkara yang berkaitan dengannya ditadbir dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang yang digunakan di Negeri New South Wales dan Komanwel Australia ("Undang-undang Australia"). Maklumat ini mungkin tidak memenuhi undang-undang negara lain. Ia tidak diarah oleh orang dari negara lain dan tidak boleh digunakan oleh orang di mana-mana negara selain daripada Australia. Maklumat di laman web ini adalah yang terkini pada tarikh penerbitan tetapi mungkin tertakluk kepada perubahan.

Sila pastikan anda membaca terma penuh penggunaan laman web ini yang mana tersedia dengan menekan di sini..

Pengendalian Pertikaian

Untuk memudahkan rujukan, kami juga telah membuat halaman berasingan untuk pengendalian pertikaian. Jika anda mempunyai sebarang pertikaian dengan Vantage FX di mana-mana peringkat, sila rujuk halaman pengendalian kami..

Terma & Syarat Promosi Jualan

Untuk melihat Terma & Syarat semua Promosi jualan, sila tekan sini.

Terma & Syarat Transaksi

Untuk melihat Terma & Syarat Transaksi kami dan Jadual Yuran untuk deposit dan pengeluaran,tekan sini.

Fast & Easy Account Opening Start Now!  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

  • Please enter a valid data!

Vantage International Group Limited is regulated by CIMA.

PLEASE NOTE

Vantage International Group Limited does not accept clients from Australia.
Due to regulatory requirements, when you click ‘continue’ you will be redirected to the Australian website of Vantage FX, which is operated by Vantage Global Prime Pty Ltd - a company registered in Australia and regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC), AFSL no. 428901.

CONTINUE
Forex Promotions

Open a live account today to gain exclusive access to our 8 Forex Promotions. 

Find out more.